Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

طی روزهای گذشته فرآیند ساخت ، تولید و بارگیری سه نمونه از بهترین محصولات فلزی ما در شرکت خزر منبع بندر با موفقیت به اتمام رسید. پروسه ساخت فیلتر شنی، سختی گیر و دی اریتور جهت موتورخانه به سفارش شرکت فرآیند سازان درنا واقع در شهرک صنعتی صومعه سرا انجام گرفت.  سختی گیر رزینی، فیتر شنی و دی اریتور به ترتیب برای حذف سختی آب (یون کلسیم و منیزیم)، تصفیه سریع آب و پیش گرم نمودن آب ورودی دیگ و حذف گازهای نامحلول اکسیژن و دی اکسید کربن مورد استفاده قرار می گیرند.