محصولات فلزی

منابع دوجداره

منابع دو جداره ، جهت تامین آبگرم مصرفی در آپارتمان ها و کارخانجات ، بیمارستان ها ، هتل ها و … استفاده می شود . سیستم گرمایش این منابع ، توسط آبگرم تامین می شود که در جداره بیرونی جریان داشته و حرارت را به جداره داخلی انتقال می دهد . ورق استفاده شده در ساخت مخزن از جنس کربن استیل است که عملیات گالوانیزه گرم روی آنها انجام می شود . این ورق ها یا از داخل کشور تامین می شود و یا از ورق گالوانیزه گرم خارجی استفاده می شود .

مشخصات فنی