محصولات پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن مکعبی

یکی از انواع مخازن که متناسب با در نظر گرفتن محدودیت فضا و ارتفاع، طراحی و ساخته می‌شوند، مخزن پلی اتیلن مکعبی است. عموماً قیمت مخزن پلی اتیلن مکعبی به نسبت سایر مخازن بیشتر بوده و این موضوع به دلیل استفاده مواد اولیه بیشتر و متأثر از آن وزن سنگین‌تر مخزن اتفاق می‌افتد. توجه به قرارگیری مخزن پلی اتیلن مکعبی در مکانی مسطح و هموار ضمن افزایش طول عمر مخزن از بروز هرگونه صدمه به محصول جلوگیری می‌کند. کیفیت عالی، سهولت حمل، تحمل حرارت به نسبت میانگین، طراحی ارگونومیک متناسب با فضای محدود به لحاظ طول و ارتفاع و بسیاری موارد دیگر را می‌توان در زمره مزیت‌های مخزن پلی اتیلن مکعبی قرار داد.

مشخصات فنی