Search
Close this search box.
محصولات فلزی

فیلتر کربن اکتیو

فیلتر کربن اکتیو جهت حفظ سلامت آب و برای جدا سازی طعم نامطبوع، بو و رنگ آب استفاده می شود . کربن فعال به دلیل خاصیت جذب بالا باعث حذف عوامل فوق از آب می گردد . کارایی و بازده کربن اکتیو بستگی به نوع ، مقدار PH و دمای آب داشته و قادر است برخی ترکیبات آلی و کلر موجود در آب را جذب نماید . زمان احیا فیلتر از یک الی شش ماه بوده و باید پس از شستشوی معلوس فیلتر ، دانه های کربن حدود 30 دقیقه با بخار کم فشار شستشو گردند .

مشخصات فنی