محصولات فلزی

فیلترشنی

صافی های تحت فشار ، متداولترین صافی های تصفیه آب به شمار می روند که دارای مزیت های چون سرعت بالای تصفیه ، حجم اشغالی کم ، هزینه پایین می باشند . دستگاه فیلتر شنی از استوانه ای فلزی ساخته شده که داخل آن رنگ اپوکسی پوشش داده می شود . داخل فیلتر بستری از ذرات دانه ای قرار دارد و آبی که باید تصفیه شود وارد قسمت بالایی صافی می شود ، از بستر صافی عبور می کند و سپس در قسمت پایین صافی جمع آوری و به مصرف می رسد . تجمع ذرات معلق در بستر صافی ، عامل افزایش افت فشار آب ، طی عبور از صافی می باشد که با شستشوی معکوس بستر فیلتر از مواد معلق پاک می شود .

مشخصات فنی