Search
Close this search box.
محصولات فلزی

سختی گیر نیمه اتوماتیک

آب سخت یکی از عمده‌ترین مشکلات آب در مصارف خانگی و صنعتی خصوصا تغذیه دیگ‌های بخار می‌باشد. عامل اصلی رسوبات، وجود یون‌های کلسیم و منیزیم در آب هستند. در سختی گیری‌های رزین (تبادل یونی) یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب با یون سدیم تعویض می‌گردد. دستگاه سختی گیر شامل یک استوانه فلزی است که از ورق ST-37 ساخته شده و داخل آن با رنگ اپوکسی با ضخامت مناسب پوشش داده می‌شود. کف مخزن به صورت دو جداره ساخته شده و مجهز به نازل‌های پلاستیکی جمع آوری آب است. به طو کلی جنس رزین دستگاه‌ها از نوع بسیار مرغوب انتخاب می‌گردد. رزین‌های سختی گیر پس از مدت زمانی اشباع شده و عموما کارایی خود را از دست می‌دهند . چنانچه رزین‌ها با محلول سدیم کلرید %10 شستشو داده شوند، خاصیت سختی گیری خود را مجددا باز می‌یابند . دستگاه‌های سختی گیر خزرمنبع بندر بسته به سفارش مشتریان به سه روش کنترل دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک تهیه و تولید می‌گردند.

مشخصات فنی