محصولات فلزی

دیگ بخار ایستاده

دیگ های بخار مدل K.V.B بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 4231 و همچنین استاندارد بین المللی B.S2790 طراحی و شاخته می شود. دیگ های بخار ایستاده شرکت خزر منبع بندر در ظرفیت های 60 ای 500 کیلوگرم بر ساعت با فشار کاری 3 تا 10 بار تولید می شوند. الکترود های مصرفی در ساخت دیگ های بخار از نوع 7018و6010 بصورت پیش کرم طبق WPS توسط جوشکاران گواهینامه دارانجام می شود. برای بازدید و عملیات رسوب زدایی حداقل یک دریچه بازدید در بدنه دیگ تعبیه می شود.بدنه دیگ ها با پشم سنگ با دانسیته بالا ایزوله شده و با ورق استیل کاوربندی می گردد. کلیه دیگ ها با 5/1 برابر فشار طراحی تحت تست هیدرواستاتیک قرار می گیرند. از جمله ویژگی دیگ ها بخار ایستاده خزر منبع بندر کم حجم بودن، راندمان بالا، کنترل اتوماتیک، حداقل اتلاف انرژی و عملکرد سریع می باشد.

مشخصات فنی